JACINTHA EN HET SCHILDEREN

Voor mij is schilderen nog steeds een avontuur van ont-dekken en weer ontdekken. Eigenlijk een soort ontdekkings-tocht naar je eigen manier van werken. Elk schilderij is een risico maar - hoe gek het ook klinkt - een risco waard.

Belangrijk is uiteraard het omgaan met het materiaal: verf, pigmenten, materie etc. Wat voor mij op het ogenblik een rol speelt , is met behulp van tot nu toe opgedane ervaring op een andere manier - zeg een heel eigen wijze - greep te krijgen op de plastische mogelijkheden van materie.
Soms krijgt de structuur van materie daardoor voor mijn gevoel een geheel eigen dimensie !

Inspiratie vind ik in oudheden in brede zin van het woord maar ook door bestudering van aardlagen en artefacten.
Heel boeiend vind ik bijvoorbeeld geologische processen als eruptie en erosie. Spannend is het voor mij om figuratieve beeldelementen in een geheel nieuwe context te plaatsen en bijvoorbeeld echte grijstonen te doorbreken met allerlei aardkleuren. Kortom: het is mijn streven om schijnbaar tegengestelde krachten en ervaringen te combineren.

Mijn onderwerpen tref ik al reizend en fantaserend aan: niet alleen de natuur in al haar vormen maar ook oude deuren , ramen, poorten en daken zij doemen voor mij als het ware op uit het clair-obscur. Gelukkig heb ik nooit het gevoel dat ik mijzelf een opdracht opleg ! Foto’s die ik heb gemaakt vormen bij de keuze van onderwerpen een belangrijk uitgangspunt.